Loading

Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA


Nasze Centrum oferuje psychoterapię prowadzoną w następujących nurtach

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Terapia poznawczo-behawioralna jest oparta na ścisłej współpracy klienta i terapeuty. Jej celem jest wyleczenie lub złagodzenie aktualnie występujących objawów oraz nauczenie klienta jak w przyszłości samodzielnie radzić sobie z ewentualnymi nawrotami, stąd ogromna rola psychoedukacji w procesie terapeutycznym.

Jest to podejście, które ma na celu zmienić działanie dwóch zaburzonych sfer: myślenia (część poznawcza) i zachowania (część behawioralna). Zmiany tej dokonuje się poprzez modyfikację utrwalonego wcześniej wzorca myślenia. To sam klient decyduje o tym, co chciałby zmienić, co najbardziej utrudnia mu codzienne życie. Terapeuta umożliwia to poprzez wprowadzanie szeregu ustrukturalizowanych technik, które mogą być stosowane podczas terapii, jak i samodzielnie przez klienta w domu.

Podejście to jest szczególnie pomocne w leczeniu: depresji i innych zaburzeń nastroju, różnego rodzaju fobii, napadów paniki, lęku społecznego, lęku o zdrowie, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń odżywiania. Stanowi również dobre wsparcie w leczeniu zaburzeń osobowości.

Podejście poznawczo-behawioralne często jest stosowane jako samodzielna forma terapii, dopuszcza jednak wprowadzenie farmakoterapii jako czynnika wspomagającego powrót do zdrowia.