Loading

O Nas

dr hab. n. med. Anna Starowicz-Filip

Neuropsycholog
tel : 601 178 502
Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej, terapeuta afazji, psychoterapeuta; specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej funkcji poznawczych zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych,z różnymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Zajmuje się diagnozą różnicową zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neurologicznym, jak również diagnostyką otępień.
Prowadzi neuropsychologiczną rehabilitację zaburzeń pamięci, mowy i innych funkcji poznawczych powstałych w wyniku: udarów mózgu, guzów centralnego systemu nerwowego, urazów czaszkowo-mózgowych.
Pracuje także jako psychoterapeuta, zajmując się pomocą pacjentom w radzeniu sobie z chorobą, trudnościami życiowymi, zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi.
W przypadku dzieci i młodzieży prowadzi diagnozę i terapię neuropsychologiczną pacjentów po operacjach neurochirurgicznych, dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi (dysleksja, akalkulia), zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami wychowawczymi.

Na co dzień pracuje w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Wykładowca i opiekun specjalizacji osób specjalizujących się w Psychologii Klinicznej. Autorka publikacji naukowych z dziedziny neuropsychologii.

mgr Mateusz Blukacz

psycholog

Absolwent Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Aktualnie realizuje 4-letnią specjalizację kliniczną w zakresie neuropsychologii. Zajmuje się głównie diagnozą neuropsychologiczną osób dorosłych z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, chorób neurodegeneracyjnych oraz diagnostyką otępień.

mgr Paula Golec

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii oraz całościowego szkolenia psychoterapeutycznego (Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie). Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej w oparciu o rozumienie psychoanalityczne (Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej). Obecnie poszerza swoją wiedzę w ramach specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej, realizując ścieżkę z neuropsychologii, organizowanej przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Pododdziale Psychiatrii Psychodynamicznej, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Psychotycznych, Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof CM UJ w O/K Anestezjologii i Intensywnej Terapii, oraz podczas licznych staży specjalizacyjnych.

W ramach psychoterapii indywidualnej pracuje z osobami dorosłymi oraz adolescentami od 15 r.ż. Pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Prowadzi diagnozę neuropsychologiczną m. in. w zakresie badania funkcji poznawczych po uszkodzeniu mózgu, udarze, guzach mózgu oraz w zakresie procesów neurodegeneracyjnych. Zajmuje się również rehabilitację funkcji poznawczych i afazji

Agata Zinczyn

psycholog

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej na kierunku neuropsychologii. Na co dzień pracuje na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej z osobami zmagającymi się z udarem mózgu, chorobami neurodegeneracyjnymi, urazami czaszkowo – mózgowymi i innymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dorosłych oraz rehabilitacją funkcji poznawczych, w tym także terapią afazji.