Loading

Diagnoza neuropsychologiczna zespołu ADHD u osoby dorosłej

Wykonujemy kompleksowe badanie neuropsychologiczne w kierunku przetrwałego zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (tzw. ADHD dorosłych). Wykorzystujemy najwyższe standardy diagnostyczne i etyczne, dlatego procedura takiego badania obejmuje 4 pełne godziny diagnostyczne, najczęściej składa się z dwóch spotkań trwających łącznie 4 godziny i obejmuje koszt około 1000 zł (koszt zawiera także pisemną opinię ze szczegółowym opisem uzyskanych wyników i diagnozy).

Zgodnie z klinicznymi oraz naukowymi wytycznymi diagnozy przetrwałego w dorosłości zespołu ADHD stosowana przez nas procedura diagnostyczna składa się z kilku etapów:

  • pogłębionego ustrukturalizowanego wywiadu na temat aktualnego funkcjonowania w sferze emocjonalnej, uwagowej i wykonawczej, jak również sposobu funkcjonowania w tych obszarach w dzieciństwie
  • testowego badania neuropsychologicznego, mającego na celu określenie nasilenia oraz profilu trudności poznawczych w oparciu o dane normatywne
  • badania funkcjonowania emocjonalnego oraz osobowości (kwestionariusze osobowości) w celu różnicowania przetrwałego w dorosłości ADHD od innych trudności natury psychicznej, emocjonalnej, osobowościowej

Kompleksowość naszego badania sprawia, że jeżeli diagnoza przetrwałego zespołu ADHD nie zostanie potwierdzona, to będzie ona wyznaczać  kierunek prawdopodobnego rozpoznania odpowiadającego za doświadczane przez osobę badaną trudności.