Loading

Rehabilitacja neuropsychologiczna

Rehabilitacja neuropsychologiczna dorosłych


Rehabilitacja neuropsychologiczna ma na celu poprawę funkcjonowania i podniesienie jakości życia osób zmagających się z następującymi trudnościami poznawczymi:

 • zaburzenia pamięci
 • afazja
 • zaburzenia uwagi
 • zespół pomijania stronnego
 • zaburzenia funkcji wykonawczych
 • zaburzenia wzrokowo-przestrzenne

Trudności te mogą być konsekwencją udarów mózgu lub móżdżku, urazów czaszkowo-mózgowych, operacji mózgu, otępienia, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego (SM), stwardnienia bocznego zanikowego (SLA).

Rehabilitacja neuropsychologiczna oferowana przez nasze Centrum jest indywidualnie dopasowana do możliwości i głębokości zaburzeń poznawczych zgłaszającego się pacjenta. Obejmuje indywidualną pracę w gabinecie z psychologiem oraz zapewnienie zadań do samodzielnego wykonywania w domu.


Rehabilitacja neuropsychologiczna dzieci i młodzieży


Rehabilitacja neuropsychologiczna jest terapią przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które w wyniku różnych czynników chorobowych wykazują trudności lub zaburzenia w zakresie:

 • pamięci
 • uwagi i koncentracji
 • funkcji wykonawczych
 • funkcji wzrokowo-przestrzennych
 • mowy

Oferujemy terapię neuropsychologiczną i neurologopedyczną nakierowaną na konkretne problemy dzieci od najwcześniejszych lat życia. Wszystkie stosowane techniki i zadania są indywidualnie dostosowywane do możliwości i wieku rozwojowego dziecka. Mają one na celu poprawę funkcjonowania zaburzonych obszarów poprzez regularne ćwiczenia w gabinecie jak i w domu.